Een bouwwerk

Ik vergelijk een website maken altijd met het bouwen van een woning, De klant heeft een idee een plan, een schets. En daarmee ga ik verder. Aan de hand van verschillende vragen probeer ik een beeld te scheppen welke richtingen we uit kunnen gaan. Wat zijn uw wensen maar nog belangrijker welk doel wil je bereiken, waarvoor ga je de site gebruiken?
Ik maak een voorontwerp hoe kan de site er gaan uitzien één pagina waar je look en feel kan ervaren. En dit kom ik voorstellen samen met mijn offerte.Na de goedkeuring van deze offerte begin ik te bouwen.